Sammenlign priser på inkassofirmaer
Udfyld formularen på et minut for at starte processen
Få op til 4 tilbud her Inkassofirmaer - Få op til 4 gratis tilbud fra førende leverandører
Det tager under et minut

Størrelse af indkrævning?

Det tager under et minut
Spar tid
Spar tid
Udfyld 1 formular, og modtag op til 4 tilbud fra udvalgte leverandører
Spar penge
Spar penge
Spar penge ved at sammenligne tilbud og vælg det bedste
Gratis og uforpligtende
Gratis og uforpligtende
Vores service er 100% gratis og uden forpligtelser
Omtale og
anbefalinger
Entrepreneur
Tv2
Berlingske Business
A 100% A
Tekststørrelse
Sidst opdateret: 09 juni 2021

Inkassofirmaer

Info om inkassofirmaer

Har du brug for juridisk rådgivning og assistance til at inddrive din gæld hos skyldner (debitor), kan du kontakte et inkassofirma. Udover at et inkassofirma kan bistå med rådgivning og vejledning, hvis du vil køre en inkassosag mod skyldner, kan du også overlade hele processen omkring gældsinddrivelsen til inkassofirmaet. Det vil sige, at inkassofirmaet kontakter skyldner på dine vegne og forsøger at inddrive gælden. Det kan eksempelvis ske gennem dialog, rykkere eller personligt fremmøde.

Når du lader et inkassofirma stå for at inddrive skyldners gæld til dig, vil inkassofirmaet foretage en lang række tiltag for at forsøge at inddrive hele din gæld. Som udgangspunkt vil et inkassofirma altid stræbe efter at inddrive hele din gæld, men der kan være tilfælde, hvor der må indgås forlig med skyldner. Det kan derfor godt være, at du ikke får alle dine penge, men kun en del af dem. Som regel er det dog bedre end slet ikke at få nogle penge overhovedet.

Du kan både bruge et inkassofirma som privatperson eller virksomhed.

Hvad indebærer en inkassosag?

Afhængigt af den enkelte sag kan der være tilfælde, hvor der vil blive indgået et forlig mellem dig og skyldner. Som udgangspunkt afhænger et sådant forlig dog også af skyldners økonomiske situation. Hvis skyldner ikke vil have mulighed for at betale sin gæld på nuværende tidspunkt og hellere ikke vil kunne gøre det i fremtiden, så er et sådant forlig selvsagt ikke muligt.

Et inkassofirma vil også kunne hjælpe dig med råd og vejledning. Det gælder både i forhold til, hvordan du bedst muligt kan inddrive gæld hos skyldner eksempelvis ved hjælp af rykkere, ligesom inkassofirmaet kan hjælpe dig med formalia før og under en eventuel retssag mod skyldner i Fogedretten. Derudover vil inkassofirmaet også kunne rådgive dig, hvis du overvejer at indgå et forlig om betaling med skyldner. En inkassovirksomhed kan således efter dine behov tilbyde dig forskellige tjenesteydelser, som kan sikre, at du kan få om ikke alle penge tilbage, så en del af de penge, som skyldner skylder dig.

Der kan også være tilfælde, hvor skyldner både nægter at anerkende og betale gælden tilbage. Det giver inkassofirmaet svære kår. Du kan herefter vælge at lade inkassofirmaet bringe gælden til inkasso. Det vil sige, at I går rettens vej for at inddrive pengene. Bliver skyldner dømt i Fogedretten, vil dette danne grundlag for, at hele gælden kan inddrives. Skyldner vil som regel skulle betale for sagens omkostninger, hvis du vel at mærke får ret i sagen, når den kommer for Fogedretten.

Hvad kan et inkassofirma gøre for dig?

Kort fortalt sørger et inkassofirma for professionelt at inddrive gæld, som en skyldner (debitor) ikke vil eller kan betale til långiver (kreditor). Det kan være, at du som kreditor har lånt penge eller solgt varer til en privatperson eller en virksomhed, som du ikke har fået penge for. Bliver gælden ikke betalt til den aftalte tid mellem dig og skyldner, kan du prøve at inddrive pengene selv gennem eksempelvis rykkerbreve, telefonopkald m.m. Men du kan også vælge at lade et inkassofirma inddrive skyldners gæld på dine vegne, og få inkasso hjælp på et mere professionelt plan.  

Du vælger derfor som regel at engagere et inkassofirma, når dine andre muligheder for inddrivelse af gæld hos skyldner er udtømte. Det kan være, at skyldner holder fast på, at han ikke vil eller kan tilbagebetale det beløb, som I har aftalt. Du har dog ret til at få dine penge tilbage. Det betyder, at udover at du i princippet har ret til at kræve rykkergebyrer efter fristen på tilbagebetalingen på et lån eller køb, så har du faktisk også ret til at kræve renter af det beløb, som skyldner ikke har tilbagebetalt.

Hvis skyldner nægter at anerkende sin gæld til dig, kan du vælge at engagere et inkassofirma i et forsøg på at inddrive gælden. Når du engagerer et inkassofirma, vil inkassofirmaet kontakte skyldner med krav om tilbagebetaling af gælden. Det sker som regel ved, at de starter med at informere skyldner om hvilken gæld, det drejer sig om. Derudover skal de også oplyse skyldner om, hvem de inddriver gælden for. Fordelen ved et inkasso firma er, at det må tage personlig kontakt til skyldner ved at møde op i skyldners hjem. Inkassofirmaet må dog ikke opsøge skyldner på gaden, på arbejdet eller lignende, medmindre det selvfølgelig er en virksomhed, som er skyldner. I så fald må inkassofirmaet gerne opsøge skyldner på arbejdspladsen.   

Som udgangspunkt vil inkassofirmaet altid stræbe efter at inddrive hele gælden uden at skulle tage juridiske skridt mod skyldner.

Lykkedes det ikke for inkassofirmaet at inddrive din gæld gennem dialog eller lignende med skyldner, kan juridiske skridt være nødvendige. Det vil sige, at inkassofirmaet kan indlede en inkassosag mod skyldner, hvis du vel at mærke giver din accept herfor. Når inkassofirmaet indleder en inkassosag mod skyldner, vil inkassofirmaet som regel starte med at udsende en skriftlig varsel fx en rykker om inkasso på dine vegne. Betaler skyldner ikke sin gæld til dig inden for en bestemt tidsfrist, vil gælden så gå til inkasso. Kort fortalt vil det sige, at du får Fogedrettens hjælp til at inddrive din gæld hos skyldner.

Vælger du, at inkassofirmaet skal bringe sagen for Fogedretten, vil Fogedretten først sende et betalingspåkrav til skyldner. Skyldner har herefter mulighed for at protestere mod kravet inden for en bestemt tidsfrist. Derefter vil indkaldelsen til Fogedretten ske ved, at retten sender en stævning ud til skyldner. Det sker oftest ved personligt fremmøde, hvor skyldner får overrakt en indkaldelse med kopi af sagens bilag. Bliver skyldner dømt i Fogedretten, vil dette danne grundlag for, at gælden kan inddrives, eller der kan indgås forlig i sagen.  

Vælger du at lade et inkassofirma indlede en inkassosag på dine vegne, skal du være opmærksom på, at det kan være en lang og besværlig proces. Det skyldes, at retssagen kan trække ud i flere år, hvis din kunde eksempelvis vælger at anke sagen i stedet for at betale sin gæld. Derudover kan der også være tilfælde, hvor du ikke får noget ud af sagen. I så fald har det været forgæves for dig, at du har brugt penge på at engagere et inkassofirma i et forsøg på at inddrive skyldners gæld. Groft sagt kan det således ende med, at det er dig, der sidder tilbage med udgifter til inkassofirma, ligesom du også selv skal betale for samtlige sagsomkostninger.  Dette er dog for det meste kun tilfældet, hvis det viser sig, at skyldner på ingen måde kan betale for noget som helst. Som regel hæfter skyldner jo for alle omkostninger i sagen, hvis du vel at mærke får ret i sagen. Ikke desto mindre er dette også værd at tage med i dine overvejelser, hvis du overvejer at indlede en inkassosag mod en skyldner med hjælp fra et inkassofirma. Det er imidlertid svært at sige, hvad der vil være den bedste løsning i et sådant tilfælde. Det vil komme an på dig og ikke mindst den enkelte sag. Er du i tvivl, kan du altid rådføre dig med et inkassofirma.

Fordele ved et inkassofirma

Der er mange fordele ved at engagere et inkassofirma. Blandt fordelene kan blandt andet nævnes:

  • Et inkassofirma kan hjælpe dig med professionel inddrivelse af skyldners gæld: Det kan være svært at inddrive skyldners gæld også selvom du ved, at det er din ret at få dine penge. Det kan dog være en meget ubehagelig situation at være i, når du ikke får penge for et arbejde du har udført, en vare du har solgt eller noget helt tredje. Mange mennesker kan derfor hurtigt føle sig rådvilde og ikke ane, hvordan de skal få deres penge igen, hvis skyldner nægter at anerkende og betale gælden. Vælger du at engagere et inkassofirma, vil inkassofirmaet stå for inddrivelse af gælden på dine vegne. Det vil sige, at du skal ikke bekymre dig om noget. Inkassofirmaet vil eksempelvis stå for at udsende rykkere, møde personligt op hos skyldner og i det hele taget tage de fornødne skridt i forsøget på at inddrive skyldners gæld. Skulle der blive behov for det, kan inkassofirmaet også hjælpe dig med at bringe sagen for Fogedretten. Du behøver således ikke bekymre dig, om hvordan du skal inddrive din gæld og kan i stedet fokusere på fx dit arbejde.  

  • Et inkassofirma stræber altid efter at inddrive så meget så muligt af skyldners gæld: Det nytter ikke at have en truende eller aggressiv adfærd over for skyldner, da dette kan have en negativ indflydelse på din mulighed for at få pengene igen. Når du vælger at engagere et inkassofirma, vil inkassofirmaet derfor som regel behandle skyldner på en professionel og imødekommende måde, så der kan opnås en aftale om betaling. Du skal dog være opmærksom på, at der kan være tilfælde, hvor et inkassofirma ikke kan stille meget op med skyldner. I så fald vil en inkassosag i Fogedretten være sidste udvej.  

  • Et inkassofirma kan give dig juridisk rådgivning og assistance: Vælger du at lade sagen gå for Fogedretten, kan du blandt andet søge juridisk bistand hos et inkassofirma. Når du vælger at lade din sag komme for Fogedretten, vil der være en masse formalia forbundet med retssagen. De fleste inkassofirmaer har tilknyttet advokater til deres virksomhed, som kan give dig den fornødne juridiske rådgivning og assistance under en retssag. Det gør, at du altid kan lade inkassofirmaet stå for håndteringen af din sag i Fogedretten. Dette kan også være særlig praktisk, da retssager om inddrivelse af gæld i værste fald kan være meget langvarige og besværlige.    

Hvad koster et inkassofirma?

Prisen for et inkassofirma vil først og fremmest afhænge af omfanget af den enkelte sag og dine behov. Har du brug for, at inkassofirmaet indleder en inkassosag mod skyldner og måske også skal bringe denne sag for Fogedretten, vil du opleve, at du skal betale mere til inkassofirmaet end, hvis du kun har brug for råd og vejledning i forbindelse med en kommende inkassosag. Prisen på et inkassofirma vil derfor variere fra sag til sag. Jo flere ydelser en inkassovirksomhed skal bistå dig med, desto dyrere vil det selvsagt også blive.

Prisen vil også variere alt efter hvilket inkassofirma, du vælger at engagere. Det skyldes blandt andet, at de fleste inkassofirmaer udregner prisen forskelligt. Du vil således opleve, at der kan være inkassofirmaer, der tager kompensation fra inkassosag til inkassosag, mens der er andre inkassofirmaer, der benytter sig af en abonnementsordning. Det er derfor svært at komme med en gennemsnitspris for et inkassofirma, da prisen som regel vil ændre sig fra sag til sag og fra inkassofirma til inkassofirma.

Der kan imidlertid være gode grunde til at bruge penge på at engagere et inkassofirma. Den mest åbenlyse grund er, at inkassofirmaet professionelt kan gå ind og hjælpe dig med at inddrive skyldners gæld til dig. I den forbindelse kan inkassofirmaet tage forskellige midler i brug. Eksempelvis kan inkassofirmaet sende en medarbejder ud til skyldners hjem for at få skyldner til at betale sin gæld. Som udgangspunkt vil inkassofirmaet derfor altid stræbe efter at lave en betalingsaftale, så skyldner får betalt hele sin gæld tilbage til dig. Det kan eksempelvis være en betalingsaftale om, at pengene skal betales til dig i månedlige rater. Dette kan dog variere fra sag til sag og vil i høj grad også komme an på, hvad du aftaler med inkassofirmaet.

En anden god grund til at bruge penge på at engagere et inkassofirma er, at et inkassofirma oftest har tilknyttet en eller flere advokater, der kan bringe sagen for Fogedretten, hvis du giver din accept herfor. Engagerer du et inkassofirma, behøver du således ikke bekymre dig om formalia både før, under og eventuel efter, at sagen havner i Fogedretten. Søger du hjælp til inkasso kan et inkassofirma hjælpe dig med den fornødne juridiske assistance, så du forhåbentlig kan de penge tilbage, som skyldner skylder dig.  

Du kan benytte dig af et inkassofirmas ydelser overalt i Danmark.

Mangler din virksomhed hjælp til finansieringen, kan det være en mulighed at tage et lån eller samle gæld sammen med et samlelån.

Bestil tilbud på inkassofirmaer

Hvis du har brug for professionel hjælp til at inddrive din gæld hos en skyldner, kan du udfylde kontaktformularen her på siden. Vi hjælper dig herefter med at indhente tilbud fra op til fire forskellige inkassofirmaer. Det er en service, der er gratis og uforpligtende for dig. Det eneste du skal gøre er at udfylde vores kontaktformular, hvor du specificerer dine behov en smule. Du vil herefter blive kontaktet af op til fire forskellige inkassofirmaer, der vil give dig deres bud på, hvordan din sag skal håndteres, og hvad det vil koste for dig at lade dem stå for inddrivelsen af skyldners gæld. Sådan kan du også sammenligne inkasso og opnå den bedste inkasso pris. Med vores service har du således mulighed for i ro og mag at vælge det tilbud, der passer bedst til dig og dine behov, og samtidig opnå den bedste inkasso service pris. 

Mere om dette emne